طی حکمی افشین سبزواری به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع مس ایران منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، در بخشی از این حکم آمده است:

«نظر به سوابق و تجربه ارزشمند جنابعالی در حوزه روابط عمومی مجتمع و ستاد، بدین‌وسیله به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع مس ایران منصوب می‌گردید. با توجه به گستردگی حوزه عملیاتی این شرکت و نقش‌هایی که در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی منطقه‌ای ایفاد می‌گردد، انتظار می‌رود با بهره‌گیری از توان و تجربه همه همکاران مجموعه در معرفی شایسته شرکت ملی صنایع مس ایران نهایت همت خود را بکار گمارید.»