مرتضی الویری رئیس شورای عالی استان ها در حکمی امیرحسین شمشادی را به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان ها منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، رئیس شورای عالی استانها در این حکم ایجاد هماهنگی و انسجام در حوزه رسانه و ساماندهی پایگاه اطلاع رسانی و خبرگزاری شهر ایران را به عنوان بخشی از مهمترین وظایف اداره کل روابط عمومی و بین الملل این شورا مورد تاکید قرار داده است.

امیرحسین شمشادی در مقطع کارشناسی در رشته خبرنگاری و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته علوم ارتباطات تحصیل کرده و در حال حاضر مدرس دانشگاه و مدیر گروه آموزشی روابط عمومی در دانشکده خبر است.

از سوابق وی میتوان به مشاور مدیرعامل و رئیس روابط عمومی پارس خودرو، مدیریت توسعه و ارتباطات در صنایع فولاد، مدیر روابط عمومی در فدراسیون های ورزشی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی، سردبیری ماهنامه های تخصصی و عضویت در هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت های اقتصادی در شهرداری تهران اشاره کرد.

تالیف کتاب بازگرداندن شهروندان به روزنامه نگاری و انجام پژوهش و نگارش مقالات علمی در زمینه روزنامه نگاری شهروندی و شبکه های اجتماعی بخشی از سوابق علمی وی می باشد.