جهت مطالعه و انتخاب کمپین مسئولانه، ابتدا جهت رای دهی در سایت ثبت نام نموده و سپس پس از انتخاب شرکت، در قسمت چالش،به بررسی کمپین ها اقدام و رای خود را ثبت نمایید. www.csraward.ir