دکتر محمد طهرانچی طی حکمی، دکتر اکبر نصراللهی را به سمت رئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، دکتر طهرانچی در این حکم سوابق و تجربیات دکتر نصراللهی را ارزشمند توصیف و تاکید کرده است: ارتقای کیفیت آموزش، هدایت پژوهش تحصیلات تکمیلی ، ارتباط منسجم با دیگر دانشکده‌ها به منظور خلق فضای علمی بین رشته‌ای همواره مد نظر جناب عالی باشد.

براساس این گزارش، دکتر اکبر نصراللهی لیسانس و فوق لیسانس ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی و دکترای مدیریت رسانه از علوم و تحقیقات دارد.

کتاب‌های مدیریت اخبار بحران در رسانه های حرفه ای و راهنمای پوشش خبری از جمله تالیفات جدید دکتر نصراللهی است.

شایان ذکر است،‌پیش از این دکتر سید وحید عقیلی ریاست دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه را برعهده داشت.