سردبیران جدید مجلات همشهری انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، بهزاد کاظمی به عنوان سردبیر مجله «سرزمین من»، حمید اسلامی راد به عنوان سردبیر ماهنامه «همشهری داستان»، سارا غضنفری به عنوان سردبیر مجله حوادث «سرنخ» و سلمان فرخنده به عنوان سردبیر مجله سینمایی «۲۴» منصوب شده‌اند.

چند مجله هم زیرنظر شورای سردبیری اداره خواهند شد.