فاطمه شریفی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی - اطلاع رسانی عمومی بخش مهمی از فرآیند مدیریت بحران را تشکیل می دهد که برای جلوگیری از همه گیر شدن شایعه و گسترش اطلاعات نادرست لازم است آگاهی بخشی صحیح ،به موقع،جامع و کامل با هدف تقویت مشارکت رسانه ها و افکار عمومی سرلوحه بخش های مدیریتی و روابط عمومی های فعال در دستگاه های مختلف اجرایی و برنامه ریز قرار گیرد.

پایگاه خبری هنر هشتم- جایگاه پر اهمیت اطلاع رسانی و مسئولیت پاسخگویی در برابر افکار عمومی به ویژه در شرایط بحران و بروز مشکلات متعدد بر همگان و در تمام دنیا روشن است.

اطلاع رسانی عمومی بخش مهمی از فرآیند مدیریت بحران را تشکیل می دهد که برای جلوگیری از همه گیر شدن شایعه و گسترش اطلاعات نادرست لازم است آگاهی بخشی صحیح ،به موقع،جامع و کامل با هدف تقویت مشارکت رسانه ها و افکار عمومی سرلوحه بخش های مدیریتی و روابط عمومی های فعال در دستگاه های مختلف اجرایی و برنامه ریز قرار گیرد.

در شرایط امروز که کشور با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی روبرو می باشد و از سوی دیگر برخی افراد فرصت طلب نیز به این مسائل دامن زده و سعی بر تخریب اقتدار ملی نظام جمهوری اسلامی ایران با به کرسی نشاندن سهم خواهی خود دارند،متاسفانه برخی مسولان نیز در رده های مختلف سکوت پیشه کرده و یا اطلاعات موثری برای شفاف سازی و پاسخ به ابهامات ارائه نمی کنند.

هفته دولت نیز در همین شرایط گذشت،هرچند علاوه بر مشکلات پیش رو، اقدامات موثری نیز به ویژه در حوزه تقویت زیرساخت ها از سوی دستگاه های اجرایی صورت گرفته است اما بازهم ضعف در اطلاع رسانی و مخاطب شناسی از سوی بخش های مختلف نگرانی بیشتری را در جامعه دامن زد.

سکوت مدیریتی و تکیه بر اخبار روزمره که تنها برای عده ای عبور از یک مرحله را به همراه دارد در مسیر کارآمدی رسانه ها دیوار کشیده است،سوالاتی که یا پاسخ داده نمی شود و یا در حال خوشبیانه زمانی به پاسخ می رسد که جامعه با شایعه ای وسیع روبرو شده و بهبود این فرآیند کار آسانی نیست.

حرف حساب بزنیم!
جامعه نیاز به اخبار و اطلاع رسانی تحلیلی و همسو دارد و در یک کلام می توان گفت بسیاری از مدیران ما تکنیک مواجهه با بحران را فرا نگرفته اند و از سوی دیگر اعتماد به جذب نیروهای متخصص در عرصه اطلاع رسانی و یا واگذاری فعالیت های این عرصه به بخش خصوصی توانمند هم چنان در سلسله مراتب اداری دست به دست می چرخد و در نهایت بایگانی می شود.

جای گزارش های مقایسه ای، تحلیل های کارشناسی،سرعت در پاسخگویی و اولویت همکاری نهادهای مختلف با رسانه ها در عصر ارتباطات خالیست و این فضای خالی امروز با شایعه و یا هزاران سوال و مطالبه انبوه پر شده است.

اگر برخی سکوت های مدیریتی در مقابل افکار عمومی با روش های نوین ارتباطی و اطلاع رسانی شکسته شود جامعه به اقدامات پیشگیرانه در مقابل بحران های فکری تجهیز می شود ما امروز با جابه جایی حجمی از اطلاعات و وقایع در جامعه مواجه هستیم که بسیاری از آن ها غیر واقعی و یا ساختار دیگری دارند که عدم توجه و واکنش نسبت به این امر بستر های ارتباطات مردمی را به سمتی حرکت می دهد که بسیاری از اطلاعات غلط بستر تبدیل به واقعیت را پیدا کنند.

زمانی که سیستم اداری ما آبستن دردیست که افراد باید تا سی سال دیگر به هر شکلی در آن به کار خود ادامه دهند در نتیجه نیازی نمی بینند که خود را با دانش روز همراه سازند و در نهایت گرفتار شیوه های مدیریتی می شویم که هم چنان با توجه به قدرت و فراگیری فضای مجازی و ارتباطات الکترونیک مشغول به پارچه نویسی سنتی و نصب در ورودی یک اداره هستند.

مطالعات و تجربه کشورهای پیشرو نشان می دهد مسئولان باید مدیریت ارتباطات در شرایط بحران را سرلوحه کار قرار دهند و با اطلاع رسانی در زمان مناسب و بر اساس اطلاعات واقعی یک عملیات رسانه ای را برای تقویت همبستگی اجتماعی و روحیه عمومی هدایت کنند.

سرعت،صحت،شفافیت،مقایسه و فراگیری از اصول مهم و اساسی در اطلاع رسانی بحران است و شاید بتوان گفت زمان شکستن برخی سکوت های مدیریتی و بی خیالی های روزمره در برابر افکار عمومی گذشته و باید از این پوست و اندیشه میز نگهدار و سکوتی از جنس مسئولیت گریزی بیرون آمد.

  • نویسنده : فاطمه شریفی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی