«سید میثم سید صالحی» به سمت مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، سیدصالحی پیش از این مدیریت پیام‌رسان سروش را برعهده داشت.