از سوی دکتر شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صداوسیما، دکتر «شاکر واثقی» به عنوان مدیر روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما منصوب شد.