هیأت دولت ۴ مهر ماه به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، مصوبات جدیدی درباره لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها داشت.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، هیأت وزیران در جلسه چهارشنبه چهارم مهر ماه به ریاست دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، به بررسی و تصویب مواد باقی مانده از لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها پرداخت.

در این جلسه هیأت دولت، احکام مربوط به تأسیس مطبوعات و خبرگزاری‌ها، ترکیب و وظایف کمیسیون مطبوعات و خبرگزاری‌ها که با هدف حمایت از حقوق و آزادی مطبوعات و خبرگزاری‌ها و روزنامه‌نگاران و نظارت بر حُسن اجرای قانون تشکیل می‌شود، آیین رسیدگی به جرایم و مسئولیت مدنی مطبوعات و خبرگزاری‌ها، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.