مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی» توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

این مجموعه توسط دکتر حسام‌الدین آشنا و همکاران تهیه شده است.