کتاب جامع مسئولیت اجتماعی شرکتی منتشر شد و در دسترس عموم علاقه مندان گرفت.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، “کتاب جامع مسئولیت اجتماعی شرکتی” که در دوم مرداد ماه سال جاری توسط دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران رونمایی گردیده بود، در دسترس علاقه مندان این حوزه قرار گرفت.

این کتاب مدیران، کارشناسان، دانشجویان و علاقمندان را با مفهوم پیچیده و مبهم CSR آشنا می نماید.

این کتاب تاریجچه CSR، محرک های کلیدی CSR، دیدگاه های نظریه ای اصلی CSR و رویکردهای غالب CSR را که در جوامع کسب و کار یافت می شود، توضیح خواهد داد.

جهت تهیه و ارسال کتاب با شماره ۸۸۲۰۶۷۱۱-۰۲۱ تماس بگیرید.