طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا، برات اله صمدی راد به سمت مدیرکلی دفتر مدیرعامل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت رجا منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، صمدی راد دانشجوی دکتری علوم ارتباطات.مولف کتاب اصول و آداب تشریفات در روابط عمومی و از اعضای انجمن متخصصان روابط عمومی است.
وی سابقه بیش از ۲۰سال کار در حوزه روابط عمومی و مطبوعات را در کارنامه خود داشته و پیش از این معاون و سرپرست‌ اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت رجا بود.

نامبرده سابقه انتشار مقاله، پژوهش و برگزاری سمینار و تدریس ‌در حوزه ارتباطات را داشته و هم اکنون مدیر مسوول ماهنامه های اندیشه پویا و ماهنامه سراسری رجا می باشد.