انتشارات الکترونیک به لحاظ کارکردهایی که دارد برای ارتباطات بین مدیران روابط عمومی و سایر افرادی که به هر شکلی با روابط عمومی در ارتباطند فضای تعاملی ایجاد می کند که این مزیت بسیار بزرگی است که سازمان می تواند از طریق ارتباطات با ذینفعان خود به یک کیفیت عالی ارتقا پیدا کند که البته در نشر مکتوب این امکان فراهم نیست.

پایگاه خبری هنر هشتم به نقل از شارا؛ الکترونیک به طور کلی از ظرفیت های بالایی برخوردار است که نشر چاپی برخوردار نیست ولی قبل از این که به مزیت های نشر الکترونیک بپردازیم ابتدا باید ببینیم چرا باید به سوی نشر الکترونیک حرکت کرد و این که چرا روابط عمومی ها به عنوان یک نهاد ارتباطی در جامعه هستند.

چرا توصیه می کنیم به سمت نشر الکترونیک بروند که مهم ترین علت آن عدم تخریب طبیعت و احترام به حقوق انسانی و طبیعت می تواند باشد و با اهمیت ترین هدف نشر سبز، کمتر مصرف کردن چوب درختان و سایر مواد طبیعی قلمداد می شود که به عنوان یک الزام زندگی اجتماعی باید بدان نگاه کرد.

اما مزیت های زیادی در انتشارات الکترونیک وجود دارد که در نشر چاپی وجود ندارد: نخست این که نشر الکترونیک یک نشر دیجیتال است که امکان تغییر و استفاده از ظرفیت های نرم افزاری و امکان تغییر بر مبنای امکاناتی که در فتوشاپ و سایر نرم افزارهای ویرایش تصویر و متن وجود دارد، فراهم است. این امکان در نشر مکتوب وجود ندارد.

از سویی در این نوع نشر به لحاظ رنگ و طراحی و کیفیت مطالب تنوع وجود دارد. همچنین در نشر الکترونیک امکان چند رسانه ای بودن نشر وجود دارد که در نشر چاپی میسر نیست. در نشر الکترنیک به راحتی امکان استفاده از تصویر متحرک و صدا، حتی در جهت ارایه خدمات متناسب با شرایط افراد خاص نظیر ناتوانان جسمی حرکتی، کم بینی- نابینایی و ناشنوایی، وجود دارد که در نشر مکتوب در بعضی موارد امکان پذیر نیست.

امکان شبکه سازی یکی از مهم ترین مزیت هایی است که در انتشارات الکترونیک وجود دارد که از طریق این نوع نشر به لحظه امکان ارتباط شبکه ای فراهم و همچنین از ظرفیت های غیرمرکزی نیز بهره مند می شود. یعنی تک تک کاربران مرتبط با روابط عمومی یک سازمان ضمن این که مصرف کننده اطلاعات هستند در عرصه نشر، خودشان نیز می توانند تولید کننده باشند. به این معنی که به اشتراک گذاری داده ها و استفاده غیرمتمرکز از همه توان های مرتبط با فعالیت های روابط عمومی امکانی است که در این نوع انتشارات وجود دارد.

در واقع انتشارات الکترونیک به لحاظ کارکردهایی که دارد برای ارتباطات بین مدیران روابط عمومی و سایر افرادی که به هر شکلی با روابط عمومی در ارتباطند فضای تعاملی ایجاد می کند که این مزیت بسیار بزرگی است که سازمان می تواند از طریق ارتباطات با ذینفعان خود به یک کیفیت عالی ارتقا پیدا کند که البته در نشر مکتوب این امکان فراهم نیست.

 امکان ذخیره سازی داده ها و اطلاعات و بازگشت به داده های قبل به نحو آسان تری از طریق این نوع نشر الکترونیکی فراهم می شود در حالی که در نشر مکتوب باید به آرشیو مراجعه کرد که کار آسانی نیست و حتی نگهداری منابع آرشیوی مکتوب هزینه بر و با مشکلات متعددی برای افراد و مراجعه کنندگان به سازمان ها همراه است. نشر الکترونیک محیط ادامه داری است که امکان بازگشت به داده های قبلی را فراهم می کند.

از سویی زمان در این نوع نشر، موضوع مهمی است که امکان مانور در آن وجود دارد ولی این که در همه موارد از انتشارات الکترونیک استفاده شود نیز کاملا درست نیست بلکه گاهی نشر چاپی در سازمان ها اهمیت می یابد و در این شرایط می توان از آن استفاده کرد که در مواردی حتی الزام آور است که از آن نوع نشر استفاده شود.

اما این که روابط عمومی ها در شرایط فعلی تا چه اندازه از انتشارات الکترونیک برای توسعه فعالیت های خود استفاده می کنند موضوعی است که باید گفت هنوز روابط عمومی ها به دوره اپلیکیشن های جامع وارد نشدند که اطلاعات یکی از خدمات آن است.

خدماتی که سهامداران و ذینفعان از طریق مراجعات دریافت می کردند بایستی از طریق این اپلیکیشن های جدید روابط عمومی ها تامین شود و یکی از غالب های تبدیل روابط عمومی ها در دنیای کنونی به روابط عمومی هوشمند استفاده و توسعه نشر الکترونیک در سازمان هاست.

البته در برخی سازمان ها شاهد انتشارات الکترونیک و منتشر شدن اخبار و اطلاعات روی سایت سازمان ها توسط روابط عمومی هستیم، اما باید به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات توجه بیشتری شود و روابط عمومی ها بر اساس این قانون اطلاعات جامع و عمومی سازمان را در اختیار کاربران قرار دهند.

شاخص های این قانون دسترسی آزاد به اطلاعات استخراج شده که در اختیار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد قرار گرفته که روابط عمومی ها با مراجعه به این شاخص ها که روی سایت دسترسی آزاد به اطلاعات نیز قرار گرفته، کاملا در جریان مولفه هایی که در یک سایت و نشر الکترونیک باید وجود داشته باشد قرار بگیرند و اعمال کنند.

به نظر من در این مورد ما هنوز در یک مرحله گذار قرار داریم، روابط عمومی های ما در حال گذار از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی هوشمند هستند.

گفتنی است سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی تیرماه سال جاری به مدت دو روز در سه بخش رقابتی، آموزشی و نمایشگاهی در دو گروه تهرانی و استانی برگزار خواهد شد.