دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و ثبت نام دوره بدون آزمون (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد ناپیوسته ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم؛ به اطلاع آن دسته از متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی که در آزمون برگزارشده توسط سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی شده‌اند، می رساند دفترچه راهنما از امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ۹۷ جهت مشاهده در سایت www.azmoon.org قرار گرفت.

کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشـته ضـرورت دارد با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صـادره از سـوی سازمان سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سامانه انتخـاب رشته دانشگاه آزاد اسـلامی بـه آدرس www.azmoon.org مراجعه و ضمن مطالعه دفترچـه راهنمـا نسـبت بـه انتخـاب حداکثر ۱۰۰ کد رشته/محل متناسب با کد مجموعـه امتحـانی خود اقدام نمایند. گفتنی است هزینه انتخاب رشته مبلغ ۴۶ هزار تومان است.

براساس اعلام روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی؛ زمان انتخاب رشته دوره فوق از طریق سایت sanjesh.iau.ac.ir اعلام خواهد شد.