دوره DBA برای اولین بار در ایران، ویژه مدیران روابط عمومی، اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار می شود.

دوره DBA برای اولین بار در ایران
ویژه مدیران روابط عمومی
اصحاب رسانه
خبرنگاران
ثبت نام و اطلاعات بیشتر 👇👇
@f_hakimbot
۰۳۱_۳۶۲۸۲۸۰۱
https://goo.gl/AVhdak