به دنبال بازگشت جایگاه اداره کلی روابط عمومی استانداری یزد، انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد که در هنگام تنزل جایگاه این روابط عمومی اعتراض کرده بود، با صدور بیانیه ای از این اقدام استقبال کرد.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

▫️▫️ به نام خدا ▫️▫️

انتشار خبر بازگشت جایگاه روابط عمومی استانداری یزد به سطح اداره کل موجب خوشنودی و امیدواری مدیران و کارگزاران ارتباطات و روابط عمومی در استان گردید .

انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد ، بازگشت جایگاه اداره كل روابط عمومي را گام نخست برای توجه مسئولان به اهمیت آرمان ها و رسالت های خطیر نهاد روابط عمومی می داند و ضمن تقدیر از عوامل موثر در این رخداد ؛ توجه استاندار محترم و مدیران ارشد استانداری و استان را به ضرورت تعامل و ارتباط مستقیم و مستمر و موثر بالاترین مقام در هر دستگاه اجرایی با مدیر روابط عمومی آن دستگاه و برخورداری از مشاوره های کارشناسی آنان جلب می نماید.

این انجمن به دنبال تنزل جایگاه روابط عمومی در استانداری یزد، اهتمام خود را برای نقادی و آگاهی بخشی در این خصوص به کار بسته و به روش های مختلف اعم از صدور بیانیه و طرح موضوع در ملاقات ها و نشست ها و در قالب بیان نظرهای علمی و کارشناسی؛ مراتب اعتراض خود را اعلام نموده است.

اینک انجمن درخواست دارد تا وضعیت نهايي چارت تشکیلاتی روابط عمومی استانداری یزد با توجه به نامه نگاری های سازمان اداری و استخدامی کشور، برای داوری صحیح به طور شفاف اطلاع رسانی شود .

انجمن معتقد است تنزل جایگاه روابط عمومی می تواند نمادی از بی توجهی به پاسخگویی و مسئولیت پذیری باشد و بازگشتِ این جایگاه را نشانه ای از اهتمام مسئولان و مدیران به پاسخگویی تلقی می نماید که اینک جامعه ایران بیش از پیش تشنه آن است .

در این میان ارتباط صحیح و مسئولانه رسانه و کارگزاران دولتی حائز اهمیت است که به نظر می رسد در حال حاضر به یک ارتباط یکسویه مبدل شده است ، فروکاسته شدن جایگاه روابط عمومی ها به عنوان واحد تولید خبر و یکسویه شدن تصویر و صدای مسئولان از آسیب های جدی است که انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد خواستار توجه جدی به آن و اصلاح نگرش هاست .

ما ضمن تاکید بر حفظ جایگاه راهبردی روابط عمومی در سازمان، به عنوان بستر مناسب فعالیت جدی روابط عمومی؛ ارتقای سطح تعامل استاندار محترم و مدیران ارشد استان با مدیران روابط عمومی و همچنین ارتقای دانش، بینش و مهارت های ارتباطی مدیران دستگاه های اجرایی و نیز مدیران روابط عمومی ها را ضرورتی مهم می دانیم.

باید تاکید کنیم «روابط عمومی» و «رسانه» در پرتوِ شناخت جایگاهشان توسط خود و مدیران دستگاه های اجرایی و در صورت عمل عالمانه و ماهرانه به وظایف تخصصی خود به عنوان دو بال می تواند جامعه مدنی را در کاستن و رفع شکاف ارتباطی میان دولت و ملت یاری رسانده و موتور محرکه توسعه و پیشرفت میهن اسلامی مان ایران عزیز باشد.

انجمن متخصصان روابط عمومی استان یزد – خرداد ۱۳۹۷