عنوان رساله خانم فرزانه شریفی که با راهنمایی دکتر اکبر نصراللهی نوشته شد، "بازنمایی دیپلماسی رسانه ای آمریکا در صنایع فرهنگی دیجیتال (مطالعه موردی بازی دیجیتال ندای وظیفه از سال 2007 تا 2014)" است.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، در این‌ تحقیق، چهار بازی محصول کشور آمریکا از عنوان بازی Call of Duty که روایت آنها بر اساس وقایع پس از حادثه ۱۱ سپتامبر تا جنگ‌های اخیر در منطقه خاورمیانه طراحی شده است، انتخاب و سپس با روش تحلیل محتوای کیفی و به صورت تحلیل گیم پلی، ۷۰۰ اپیزود به مدت ۴۲۰۰ دقیقه تحلیل شدند.

دکتر نصراللهی در این جلسه با تبریک به دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب موضوعات بدیع و توجه به نیازهای کلان کشور، یکی از جدی‌ترین اهداف بازی‌های دیجیتال را پیگیری و آماده کردن شرایط برای نفوذ نرم در کشورهای اسلامی اعلام‌کرد.