پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم-|| به گزارش شارا، در حکمی از سوی دکتر جعفر صفایی مزید، مدیرعامل بانک سینا، امیر لعلی به عنوان مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی این بانک منصوب شد.

انتصاب مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا

در حکمی از سوی دکتر جعفر صفایی مزید، مدیرعامل بانک سینا، امیر لعلی به عنوان مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی این بانک منصوب شد.

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم||

به گزارش شارا، در حکمی از سوی دکتر جعفر صفایی مزید، مدیرعامل بانک سینا، امیر لعلی به عنوان مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومی این بانک منصوب شد.

سوابق آقای امیر لعلی:

مدیر روابط عمومی بانک صادرات

مدیر روابط عمومی بانک دی

مدیر روابط عمومی بیمه تعاون
دبیرکل نهمین همایش روابط عمومی الکترونیک
عضو شورای سیاستگذاری ستاد برگزاری هفته روابط عمومی
سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات
مدیر اجرایی باشگاه مدیریت ارتباطات
دبیر دو دوره کنفرانس روابط عمومی و صنعت
مدیر روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دبیر سرویس اقتصادی روزنامه های تهران امروز و جهان اقتصاد و خبرگزاری ایلنا

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم ضمن تبریک برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.