توسعه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در دنياي كنوني و بالطبع كشور ما، تاثير گسترده اي بر توسعه ساير فناوري ها، افزايش كارايي و بهره وري سازمان / شركت و موسسات دارد و باعث بهبود ارائه خدمات به مخاطبان و مردم و در نهايت زندگي بهتر براي آنها مي گردد.

پایگاه خبری هنر هشتم؛ دکتر محمدرضا حقیقی ـ دبیر انجمن روابط عمومی ایران ـ توسعه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در دنياي كنوني و بالطبع كشور ما، تاثير گسترده اي بر توسعه ساير فناوري ها، افزايش كارايي و بهره وري سازمان، شركت و موسسات دارد و باعث بهبود ارائه خدمات به مخاطبان و مردم و در نهايت زندگي بهتر براي آنها مي گردد. آموزش و شناخت كامل اين فناوري ها اولين گام جهت استفاده درست از آن مي باشد.

فناوري هاي نوين در همه علوم از جمله ارتباطات و روابط عمومي نيز تحولات شگرفي را ايجاد نموده و از آنجايي كه روابط عمومي ها نقش كليدي در ارتباط با مخاطبان يك سازمان دارند، حجم بالايي از اين مراودات را مي بايست ساماندهي و به سرمنزل مقصود رسانند.

عنصر سرعت به عنوان مهمترين مولفه چنان روابط عمومي ها را از لحاظ احساس غافلگير كرده كه در اثر كوچكترين اهمال در حوزه هاي مختلف اطلاع رساني و جوابگويي به مخاطبان، با حجم بسيار زيادي از انتقادات روبرو خواهند بود و آن ها ترجيح مي دهند تا روابط عمومي وب محور را جايگزين نوع سنتي آن نمايند و در نهايت شاهد آن هستيم كه استفاده از روابط عمومي الكترونيك نه يك نياز بلكه يك الزام محسوب مي گردد. استفاده از تكنيك و ابزارهاي ديجيتال الزامي در انتقال اطلاعات به حساب مي آيد و كارگزاران را ملزم به آموزش تكنيك هاي نوين مي نمايد.

يكي از بزرگترين چالش هاي اين حوزه و  نقاط ضعف روابط عمومي ها، كمبود تخصص، عدم آموزش و استفاده از فناوري هاي روز ارتباطات و اطلاعات است. گرايش به استفاده از روش هاي سنتي، عدم واكاوي مفاهيم جديد، ابعاد، مولفه ها و شاخص هاي مفهومي و ابزاري توسعه روابط عمومي الكترونيك نيز از ديگر مشكلات حوزه كاربردي روابط عمومي الكترونيك مي باشد كه اميد است با يادگيري و آموزش هاي نوين اين حوزه بتوانيم در كوتاهترين زمان ممكن، نسبت به گسترش اين حوزه نايل آييم.

 

  • نویسنده : دکتر محمدرضا حقیقی ـ دبیر انجمن روابط عمومی ایران