مجید نیک‌روان به ریاست کمیته اطلاع رسانی برنامه سوم شهرداری تهران منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، امیر آریا زند رئیس دبیرخانه تدوین برنامه سوم شهرداری تهران مجید نیک‌روان را به ریاست کمیته اطلاع رسانی برنامه سوم شهرداری تهران منصوب کرد.