عضو کمیته داوران دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بر نقش روابط عمومی ها در ایفای نقش مسئولانه بنگاه های اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، مرتضی بهنام عضو کمیته داوران دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی با تأکید بر نقش روابط عمومی ها در ایفای نقش و عملکرد مسئولانه بنگاه ها اظهار داشت: روابط عمومی ها می توانند به عملکرد شفاف بنگاه که به اعتماد و اعتبار اجتماعی منجر خواهد شد کمک شایانی کنند و با ایجاد کانال های ارتباطی موثر دوسویه بین بنگاه و جامعه ذینفعان در نیاز سنجی بین سازمان و جامعه هماهنگی و همراهی بالایی را ایجاد کرده تا سازمان بتواند در طراحی عملکرد مسئولانه خود موفق عمل نماید و ذینفعان در این فرآیندها دیده شوند.
عضو هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران به بنگاه های اقتصادی که در دومین جایزه مسئولیت اجتماعی شرکتی حضور داشتند پیشنهاد داد: از پتانسیل کارشناسان روابط عمومی های در ایفای نقش مسئولانه بنگاه های خود بیشتر بهره برده و اگر فاقد واحد روابط عمومی هستند هر چه سریعتر به راه اندازی و توسعه بخش مهم و استراتژیک ارتباطات و روابط عمومی خود مبادرت ورزند.