رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در حکمی، هانیه گرائیلی را به سرپرستی اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین‌الملل منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، در حکم او آمده است: «نظر به تجارب، تخصص و تعهدی که در جنابعالی سراغ دارم مسئولیت سرپرستی اداره کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل به شما واگذار می‌شود. مطمئن هستم که همت والای خویش را در راه اعتلای امور سازمان بکار خواهید گرفت و انتظار است که در زمینه‌های ذیل شاهد پویایی و اثربخشی باشیم:

• تثبیت مرجعیت گفتمانی سازمان از طریق تقویت بازنمود رسانه‌ای فعالیت‌های بخش‌های مختلف سازمان؛

• برنامه‌ریزی و هماهنگی در راستای توسعه کمی و کیفی رویدادهای فرهنگی بخش‌های مختلف سازمان؛

• برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری بر حسن اجرای دستورات و مکاتبات ریاست سازمان بویژه در زمینه مصوبات و تفاهم‌نامه‌های انجام شده در مجامع، شوراها، جلسات و ملاقات‌ها؛

• ایجاد زمینه‌های مناسب به منظور برقراری ارتباط مستقیم بین مراجعین، اعضا و همکاران سازمان با ریاست سازمان؛

• پاسخگویی به مسائل و شکایات مخاطبین سازمان؛

• برنامه‌ریزی در راستای معرفی سازمان از طریق تقویت شمار بازدید گروه‌های مخاطبین از بخش‌های سازمان،

امید است با توکل به خداوند متعال و بهره‌گیری از کارکنان متعهد و متخصص در انجام امور محوله پیروز باشید. توفیق جنابعالی را در انجام وظایف سازمانی از خداوند متعال مسئلت دارم.»