زنده یاد میرزابابا مطهری‌نژاد یکی از این بزرگان است که با کوله باری از دانش و تجربه در عرصه روابط عمومی برای برافراشتن نام این حرفه در ایران و رشد و تعالی آن زحمت فراوانی کشید.

در هر شغل و حرفه ای هستند کسانی که با تلاش و کوشش و بهره گیری از دانش و تجربه خود، پرچم آن را بالا نگه می دارند و آبرو و شاخص اخلاق حرفه ای می شوند.

افرادی که هرچند تعدادشان اندک است اما ثمرات فراوانی را نصیب همکاران خود می کنند و به الگویی ماندگار بدل می شوند و آنقدر جای خود را باز می کنند که نبودشان را نمی توان تصور کرد.

زنده یاد میرزابابا مطهری‌نژاد یکی از این بزرگان است که با کوله باری از دانش و تجربه در عرصه روابط عمومی برای برافراشتن نام این حرفه در ایران و رشد و تعالی آن زحمت فراوانی کشید.

فقدان ایشان را بیش از همه، ضایعه ای بزرگ برای جوانانی که به تازگی به این حرفه وارد شده اند و یا وارد خواهند شد می دانم چراکه استاد و الگوی ارزشمندی را از دست داده اند.

از پروردگار مهربان برای آن سفر کرده جایگاهی رفیع و برای خانواده روابط عمومی سلامتی و توفیق در خدمت به هموطنان را آرزو می کنم.

 

 یداله آقائی صائم

 مدیر روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی