دور جدید نشست های عصرانه سواد رسانه ای با موضوع «فریب افکار عمومی» ۲۱ مرداد ساعت ۱۶ در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.