روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان به عنوان روابط عمومی برتر حوزه ارتباط با رسانه مورد قدردانی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم به نقل از خبرگزاری آنا از سیرجان، در گردهمایی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سیرجان که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان به عنوان روابط عمومی برتر حوزه ارتباط با رسانه قدردانی شد.

نشریات و رسانه‌های شهرستان سیرجان با ارزیابی نحوه تعامل و ارتباط روابط عمومی ادارات، نهادها و شرکت‌های اقتصادی شهرستان با رسانه‌ها، هفت روابط عمومی را به عنوان روابط عمومی‌های برتر حوزه ارتباط با رسانه انتخاب و در مراسم روز خبرنگار مورد قدردانی قرار دادند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان به همراه شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، منطقه ویژه اقتصادی، دانشکده علوم پزشکی، نیروی انتظامی، شهرداری و اداره بهزیستی عنوان روابط عمومی‌های برتر این حوزه را به خود اختصاص دادند.