تمامی دانشجویان و محققان حوزه های مرتبط در دانشگاه ها و مراکز علمی - تحقیقاتی و همچنین طلاب حوزه های علمیه ، به منظور مشارکت گذاشتن نتایج (چکیده) پژوهش ها و تحقیقات شان، می توانند پایان نامه های خود را تا 31 شهریور ارسال کنند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، این جشنواره در بخش های مختلف علوم اقدام به بررسی چکیده طرح ها و پایان نامه های علمی نموده و در صورت کسب امتیازات لازم، اقدام به اعطای گواهی و تندیس ویژه جشنواره می نماید.