او به نابودی ادعای غلط درباره اقدامات حرفه ای روابط عمومی کمک کرد. به عقیده او هنگامی که او اخلاق حرفه ای به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از روابط عمومی در نظر گرفته شود، مسئولیت اجتماعی نیز به عنوان یک نقطه اصلی برای مشتری خود عمل می کند به نحوی خوب تا عموم به آن توجه کنند.

پایگاه خبری هنر هشتم؛ ادوارد برنیز یک روزنامه نگار و تبلیغ کننده پیشگام در تبلیغات و روابط عمومی بود. والدین او الی برنیز و آنا فروید (خواهر سیگموند فروید) بودند، که با وجود ملیت اتریشی در ایالات متحده سکونت داشتند. برنیز دفتر روابط عمومی خود را در سال ۱۹۱۹ باز کرد.

او اولین کسی بود که کتابی را درباره این موضوع تحت عنوان، «متمرکز کردن افکار عمومی» در سال ۱۹۲۳ منتشر کرد (او در این کتاب نه تنها روابط عمومی و حوزه فعالیت خود را تعریف کرد، بلکه نیاز شرکت ها به روابط عمومی را مطرح کرده و افکار عمومی را یک شمشیر دو طرفه توصیف کرد که می تواند موجب موفقیت یک نهاد شده و یا موفقیت یک نهاد را به یک شکست تبدیل کند).

برنیز چندین بار و به روش های مختلف در زمینه های روابط عمومی فعالیت های موثری داشته است، یکی از آنها کتابشناسی گسترده او با بیش از بیست کتاب در مورد روابط عمومی و شصت و هشت مورد کمک به سایر کتاب های مرتبط بوده است.

او به نابودی ادعای غلط درباره اقدامات حرفه ای روابط عمومی کمک کرد. به عقیده او هنگامی که او اخلاق حرفه ای به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از روابط عمومی در نظر گرفته شود، مسئولیت اجتماعی نیز به عنوان یک نقطه اصلی برای مشتری خود عمل می کند به نحوی خوب تا عموم به آن توجه کنند.

او موفق شد تمام تحقیقات خود راجع به روابط عمومی را به طور کلی رسمی و مستند سازی کند و زمینه را برای مطالعات بیشتر فراهم آورد.

در مصاحبه ای که در سال ۱۹۹۰ در خانه اش انجام شد، او روابط عمومی را اینگونه توضیح داد:

« همانطور که در سال ۱۹۲۳ نیز آن را تعریف کردم، عبارت “روابط عمومی” دارای سه معنی است؛

اول، اطلاعاتی که به مردم داده می شود؛

دوم، ساختن استراتژی که ما در جهت اصلاح نگرش ها و اقدامات خود استفاده کرده و به مردم می رسانیم،

و سوم، تلاش هایی که فعالیت ها و اقدامات یک سازمان با مردم و عموم از طریق این سازمان را باهم ادغام می کند، به طوری که هر دو سود می برند.

بنابراین، یک مشاور روابط عمومی متخصصی است که در مورد روابط مشتری خود با افراد مختلف مشاوره می کند، به آنها توصیه می کند که چگونه اشکال مختلف رفتار، نگرش یا اقدامات را اصلاح و یا تقویت کنند تا با منافع عمومی همخوانی داشته باشد.

افکار عمومی یک اصطلاح است که گروهی از قضاوت های فردی نامشخص، پر جنب و جوش و در حال تغییر را تعریف می کند. در حالی که نتیجه جمعی از عقاید فردی مردان و زنان تشکیل دهنده جامعه یا هر گروه اجتماعی در عین حال هم یکنواخت و هم در هم تنیده است. فرد معمولا درباره بسیاری از جنبه های زندگی شخصی و عمومی نظرات خود را مطرح می کند. تغییر این نظرات دشوار و گاه غیرممکن است».

  • منبع خبر : گروه ترجمه شارا