دویست و سیزدهمین نشست انجمن روابط عمومی ایران با موضوع یاد استاد مطهری نژاد در عصرگاه روز سه شنبه در ششمین روز شهریور ۱۳۹۷ در محل فرهنگسرای شفق برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، در این نشست که با حضور اساتید، صاحب نظران و همراهان و دوستان و همچنین خانواده استاد مطهری نژاد برگزار شد، پس از قرائت کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، صدا و تصویر استاد مطهری نژاد آغازگر نشست شد و با همان شعر معروف ایشان که تنها با صدای استاد به خوبی قرائت میشد، جلسه رسمیت یافت.

بنویسید به دیوار سکوت
عشق سرمایه هر انسان است

بنشانید به لب ، حرف قشــنگ
حرف بد وسوسه شیطان است.

و بدانید که فردا دیـــــــــر است
و اگر غصه بیاید امــــــروز
تا همیشه دلتان درگیر است.

پس بسازید رهـــی را که کنون
تا ابــــد سوی صداقت برود

و بکارید به هر خانه گلــی
که فقط بوی محبت بدهد

براساس این گزارش، سخنرانان این نشست به ذکر شاخص های اخلاقی رفتاری و منش استاد پرداختند و هر کدام به بخشی از توانمندی ها و برازندگی های ایشان اشاره داشتند.
به ترتیب استاد حکیمیان، استاد کاظمی دینان، دکتر قدیمی، مهندس رزاق منش، سرکار حانم کشاورز، استاد پارسا، خانم دکتر نیرومند، دکتر بهنام و آقای دانشمند به بیان فضایل و خصائص استاد میزابابا مطهری نژاد پرداختند.

شایان ذکر است، این نخستین نشست انجمن روابط عمومی ایران پس از آسمانی شدن روح بلندمرتبه میرزای شریف دامغان و رئیس فقید انجمن روابط عمومی ایران است.