مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی اعلام کرد: مدیران نشریات می توانند درخواست خود را برای تامین کاغذ مورد نیاز به این اداره کل ارسال کنند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی، محمدرضا دربندی گفت: با توجه به تفاهم صورت گرفته اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی با دو شرکت بزرگ وارد کننده کاغذ، برای توزیع کاغذ با قیمت مناسب (محاسبه بر اساس دریافت ارز دولتی) تمام نشریات می توانند درخواست های خود را با ذکر مقدار مورد نیاز به این اداره کل اعلام نمایند تا بعد از بررسی کارشناسی نسبت به معرفی برای دریافت کاغذ اقدام شود.

وی درخصوص نحوه تامین کاغذ نشریات استانی اظهار کرد: با توجه به ابلاغ صورت گرفته به ادارات ارشاد استان ها، نشریات استانی نیز می توانند درخواست های خود را به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه های مطبوعات استان ها اعلام کنند و پس از تجمیع، برای تامین به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارسال می شود تا نشریات استانی دغدغه ای بابت تامین کاغذ مورد نیاز خود با قیمت مناسب نداشته باشند.

گفتنی است، این تصمیم یکی از مصوبات کارگروه کاغذ مطبوعات است که از تیرماه ۹۷ با هدف نظارت بر بازار کاغذ مطبوعات تشکیل شد.