ایوب دبیری‌نژاد مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز روزنامه دریا در ۵۷ سالگی درگذشت.

ایوب دبیری‌نژاد مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز روزنامه دریا در ۵۷ سالگی درگذشت.

پایگاه خبری هنر هشتم این ضایعه را به دوستان و خانواده ایشان تسلیت می گوید.