تجارت روابط عمومی و مشاوره های فرامرزی در سطح جهان رشد قابل ذکری داشته است. چند کشور معدود هستند که در ارائه مشاوره های فرامرزی روابط عمومی توانائی دارند. حتی شرکت های مشاوره ای چندملیتی هم در روش کار با هم تفاوت دارند.

پایگاه خبری هنر هشتم؛ تجارت روابط عمومی و مشاوره های فرامرزی در سطح جهان رشد قابل ذکری داشته است. چند کشور معدود هستند که در ارائه مشاوره های فرامرزی روابط عمومی توانائی دارند. حتی شرکت های مشاوره ای چندملیتی هم در روش کار با هم تفاوت دارند.

بعضی ها مثل شرکت Burson-marsteller کلا دفاتر کار را مالک می شوند. بقیه با شرکت ها و سازمان هائی که با هم تحت یک سرپناه کار می کنند و مشتریان مشترکی دارند قرارداد می بندند. انتخاب یک شرکت مشاوره ای چندملیتی و یا محلی بستگی به کار موردنظر (کاری که باید انجام شود) و هزینه های احتمالی دارد.

تقریبا در تمام موارد اکثریت کارکنان یک دفتر مشاوره ای چندملیتی از افراد محلی هستند با همان میزان اطلاعات کارکنان یک دفتر محلی. اما میزان تجاربی که یک شرکت چند ملیتی می تواند ارایه کند از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. کلید این مسئله این است که چه کسانی روی پروژه کارمی کنند و سوابق آنها چیست.

برای انتخاب یک مشاوره خارجی، لازم است بررسی های اساسی انجام شود. در برخی کشورها مانند انگلیس یا فرانسه شرکت های مشاوره محلی وجود دارند که می توانند لیستی از اعضای خود و اطلاعاتی در مورد حوزه فعالیت و تجربه آنها بدهند.

مخصوصا وقتی که مشاوره در خارج از کشور و مشتری در ایالات متحده باشد، بعد مسافت و اختلاف فرهنگی می تواند منجر به سوتفاهم شود. بخاطر هزینه ها و بعد مسافت نباید برای انجام کارهائی که یک شرکت عادی هم می تواند انجام دهد به شرکت های خارجی مراجعه کنیم. از این شرکت ها فقط باید برای افزایش رقابت استفاده کرد نه دو برابر کردن کار.

همچنین جریان کار و پایان کار باید شفاف و عادلانه باشد.