امیرحسین بهروز به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی دانشگاه پیام نور انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم به نقل از خبرگزاری فارس، امیرحسین بهروز به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی دانشگاه پیام نور انتخاب شد.

قرار است عصر امروز محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور حکم بهروز را به عنوان مدیرکل روابط عمومی این دانشگاه صادر کند.

پیش از این محمدمحسن صدر مدیرکل روابط عمومی این دانشگاه بود.