اعضاي هيأت مديره خانه ارتباطات استان اصفهان‌ پس از بحث و تبادل نظر و بررسي برنامه هاي نامزدهاي مديرعاملي، در جلسه 14 مهرماه 97 حميدرضا عسكري را به عنوان مديرعامل خانه ارتباطات استان اصفهان انتخاب كردند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم به نقل از روابط عمومي خانه ارتباطات استان اصفهان،‌ پيش از آن بر اساس ماده ۱۶ اساسنامه، اعضاي هيأت مديره در اولين جلسه رسمي كه در محل اداره كل ارتباطات و امور بين الملل استانداري اصفهان برگزار شد، هيأت رئيسه خود را انتخاب كرده بودند كه از اين ميان با رأي تمامي اعضا؛ فضل اله سلطاني رناني به عنوان رئيس، دكتر سيدمحمد موسوي به عنوان نايب رئيس،‌ دكتر مهرناز آزاد به عنوان منشي و عباس زماني به عنوان خزانه دار هيأت مديره براي مدت يكسال انتخاب شده و شاهين حدادي پور،‌ افشين ماهوشي و احمد طبقچي به عنوان ديگر اعضاي اصلي هيأت مديره و سعيد مختاريان زواره به عنوان بازرس اصلي خانه،‌ فعاليت خود را آغاز كردند.

اين در حالي است كه در اولين نشست رسمي هيأت امنا پس از برگزاري مجمع عمومي مؤسس در مورخ ۲۰شهريورماه سال جاري‌ نيز بر اساس ماده ۱۲ اساسنامه؛‌ احمدرضا ضيايي به عنوان رئيس هيأت امنا،‌ نادر مجيدي آهي به عنوان نايب رئيس هيأت امنا و محمدرضا شكرالهي به عنوان منشي هيأت امنا براي مدت سه سال انتخاب شده بودند.

شايان ذكر است خانه ارتباطات استان اصفهان متشكل از جمعي از فعالان و متخصصان علوم ارتباطات بوده كه اعضاي آن بايستي الزاماً در يكي از رشته هاي روابط عمومي، رسانه، تبليغات، انتشارات و… داراي تجربه علمي يا حرفه اي موثر باشند. همچنين اركان اين سازمان مردم نهاد(سمن) كه اولين مجمع عمومي رسمي آن در تاريخ ۱۳شهريورماه سال جاري در محل مجتمع فرهنگي، مطبوعاتي اصفهان برگزار شد عبـارتنـد از: ۱- هيأت مؤسس ۲- هيأت امناء ۳-مجمـع عمـومـي ۴- هيأت مـديـره ۵- بازرس و ۶- مديرعامل كه شرح اهداف و برنامه هاي آن در آينده نزديك به اطلاع علاقه مندان و فعالان اين حوزه خواهد.