تخریب 220 واحد صنعتی در سیل اخیر مازندران، محمد شریعتمداری را راهی مازندران کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای شنیدن صحبت های مردم، کارگران و کارفرمایان راهی مازندران شد و از سوی دیگر، عده ای برای عدم حضورش در جلسه کمیسیون در مجلس فریاد استیضاح سر می دهند.