با حضور مدیران روابط عمومی، آینده پژوهان و سایر علاقه مندان جلسه تخصصی آینده پژوهی روابط عمومی به صورت کارگاه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، در این جلسه که با حضور مدیران روابط عمومی، آینده پژوهان و سایر علاقه مندان به صورت کارگاه برگزار شد، در ابتدا دکتر فتوره چی مدیر گروه رسانه و فرهنگ در مورد چالش های روابط عمومی در کشور توضیخاتی را بیان نموده و بر پیدایش روابط عمومی آینده نگر تأکید نمود.

سپس دکتر احمد مهدیان به عنوان مدرس کارگاه آینده پژوهی روابط عمومی با ترسیم نقشه راه آینده پژوهی روابط عمومی به تعریف آینده پژوهی و معرفی الگوریتم هستی شناسی ایده سناریو/فرنامه پرداخته و با تحلیل متقاطع کلان روندهای مؤثر بر صنعت روابط عمومی، سناریوهای آینده روابط عمومی را مورد انکشاف قرار دادند.

براساس نتایج این کارگاه :

امروزه باتوجه به تغییرات پیچیده و نامطمئن محیطی، انواع مختلف سازمانها برای اطمینان از داشتن اعتبار و شهرت خوب در بین ذینفعان و جامعه نیازمند روابط عمومی روزآمد هستند.
اگر چه روابط عمومی مربوط به مدیریت ارتباط کلی هر سازمان با محیط اطراف است و روابط عمومی یک نوع تبلیغات نیست و محدود به بازاریابی هم نمیباشد، اما در طول دهه گذشته، با رشد اینترنت و باز کردن کانال های تجاری نامحدود، صنعت روابط عمومی به داده ها متصل شده و با ابزارهای هوشمند تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطلاعات همراه شده است.
امروزه PR تحت تاثیر تحولات اجتماعی قرار گرفته، بنابراین باید برقراری ارتباطات دو طرفه با ذینفعان و حتی پرسنل سازمان خود را به صورت گفتگو به خوبی مدیریت نموده تا در مواجه با بحران فزاینده مشروعیت، اخلاق مدارانه اعتماد جامعه را حفظ نماید.
یافته ها نشان می دهد که استفاده از رسانه های اجتماعی در فعالیت های PR هر ساله افزایش می یابد. و سیستم عصبی بشریت به عنوان یک مغز جهانی با اتصال موفق ۵۲ درصد از جمعیت جهان به اینترنت که می رود تا سال ۲۰۳۰ به ۹۳% برسد در راه تکمیل شدن است.
و …

دکتر احمد، آینده پژوه در ادامه ضمن معرفی ماتریس سناریو پردازی چهار وجهی بر محور زمان با اسکن درونی صنعت روابط عمومی و تجزیه و تحلیل کلان روندهای عمده شامل شتاب ارتباطات و تغیرات اجتماعی چهار سناریوی محتمل پیش روی صنعت روابط عمومی را مورد انکشاف قرار دادند.

تصمیمات ما در مورد آینده بستگی به نقشه ذهنی ما از ساختار کیهانی زمان دارد. اگر ما آینده ای که بدنبال آن هستیم را هم اکنون ببینیم آنگاه می توان برای ساختن آن از امروز اقدام نمود.