طی حکمی محسن حاج‌محمدی به‌عنوان مدیر روابط‌عمومی اتاق تعاون ایران منصوب شد.