فاطمه شهرزاد بخشایش - اگر به خوبی ایده‌های دیگران توجه نکنید، قادر نخواهید بود، بخوبی آن ایده‌ها را ارزیابی کنید. همچنین ممکن است ایده‌های خود را که شاید دیگران الهام بخش آن باشند نیز از دست بدهید.

پایگاه خبری هنر هشتم؛ برای اطمینان از این که هر راه حل بطور منطقی بررسی شده است باید نکاتی مورد توجه قرار گیرند:

۱٫ ابتدا بشنوید سپس صحبت کنید.

اگر به خوبی ایده‌های دیگران توجه نکنید، قادر نخواهید بود، بخوبی آن ایده‌ها را ارزیابی کنید. همچنین ممکن است ایده‌های خود را که شاید دیگران الهام بخش آن باشند نیز از دست بدهید.

۲٫ ایده‌های دیگران را توسعه دهید.

 هر کس ممکن است بطور بالقوه ایده‌ای درخشان داشته باشد، که در آن شکافهای اساسی وجود دارد. در این حالت بجای کنار گذاشتن آن باید آن را مطرح کرد، به دلیل نامطلوب بودن، شاید با طرح و عرضه آن بتوان مقوله‌ای عملی را در آن آشکار نمود.

۳٫ پرسش‌های دقیق طرح کنید
درست است که در این مرحله نمی‌توانید یک ایده را ارزیابی کنید، اما این به آن معنا نیست که نمی‌توانید پرسش‌های دقیقی در باره طبیعت کامل یک ایده مطرح کنید.

انتخاب بهترین راه حل
علت حذف ارزش‌یابی از روند خلق راه‌حل‌های بالقوه آن است که اگر ایده‌ها خیلی زود ارزش‌یابی شوند، خطر دو گانه قضاوت غیرمنصفانه و ارزیابی بسیار ذهنی وجود دارد. برای ارزش‌یابی و انتخاب راه حل مفید و مؤثر، باید منتظر شکل‌گیری کامل تمام راه‌حل‌های بالقوه شد.

در تصمیم‌گیری جهت آن که کدام گزینه انجام شود، باید به قبل یعنی اهداف “باید” و “مطلوب” برگشت. گزینه انتخاب شده باید، تمام اهداف “باید” و بسیاری اهداف “مطلوب” را در برگیرد.

با توجه به این نکات، می‌توان فهرستی از معیارها تنظیم و هر گزینه را با توجه به این معیارها ارزیابی کرد. مثلا برای سفر از یک شهر به شهری دیگر نمی‌توان فهرستی از معیارها و گزینه‌ها فراهم و سپس آن را وارد جدول کرد.

برای مثال بخشی از این روند شامل تصمیم‌گیری در این مورد است که میزان اهمیت سرعت نسبت به هزینه چقدر است. یک جدول مفید دیگر جدول پاداش/ خطر است.

بااستفاده از این جدول می‌توان انتخابی کرد که با پاداشی بالا توام باشد. تصمیمات مؤثر در محدوده مدیریت، مانند عملکرد کیفیت (چگونه یک تصمیم باید از نظر فنی درست باشد) و مقبولیت (چگونه موافقت افراد برای حرکت در این مسیر کسب شود) را نیز می‌توان با جدول مشابهی اتخاذ کرد.

۳٫ برنامه‌ریزی و سازماندهی
در این مرحله باید یک دوره عملی و اجرایی تدوین و اجرا شود. برای این کار تنظیم پرسش‌های دقیق بسیار مناسب است نظیر:
– چه کسی باید درگیر آن باشد؟
– تایید چه کسی لازم است؟
– تقریبا چه مدت زمانی برای انجام کار لازم است؟
– هزینه احتمالی آن چقدر است؟
– چه موانعی برای انجام اقدامات، روش‌ها و… در سازمان وجود دارد؟