سرپرست روابط عمومی وزارت کشور از سمت خود برکنار شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم،‌ حمیدرضا شمس ۲۱ روز پیش به این سمت منصوب شده بود.

صبوری مدیرکل روابط عمومی استانداری تهران جانشین وی شد.