طی حکمی از سوی مدیر مخابرات منطقه اصفهان، رئیس جدید اداره روابط عمومی این شرکت معرفی ش

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، مهندس شاهین ملک زاده به عنوان رئیس جدید روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان منصوب و از خدمات ۵ ساله حمید عسگری تجلیل شد.

شاهین ملک زاده دارای لیسانس مهندسی مخابرات و فوق لیسانس مدیریت MBA از دانشگاه تهران است و پیش ازاین در حوزه های توسعه مهندسی و ارتباطات سیار فعالیت می نموده است.