رئیس هیئت علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی از افزایش 9 درصدی مشارکت در این همایش خبر داد و گفت: گفتمان سواد رسانه ای باید جهت گیری مردمی و ملی پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هتشم به نقل از خبرگزاری فارس، سومین نشست اعضای هیئت علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در سالن جلسات ساختمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد.

بنا بر این گزارش، حسن بشیر، رئیس هیئت علمی این همایش با اشاره به این نکته که زمینه سازی لازم برای مشارکت و حضور خانواده‌ها در همایش برای طرح مسائل و مشکلات خود در حوزه سواد رسانه‌ای انجام شده و شایسته است که خانواده‌ها مطالب و دغدغه‌های خود در این رابطه را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

بشیر تاکید کرد که یکی از آسیب‌های مهم حوزه سواد رسانه‌ای «دولتی کردن» آن است. به همین دلیل لازم است که دبیرخانه همایش و انجمن سواد رسانه‌ای ایران به یک ساختار مردمی تبدیل شود و از طرح انتقادات و اشکالات موجود در این زمینه نیز هراسی نداشته باشد.

وی گفت: مردمی سازی گفتمان سواد رسانه ای به معنای حذف دیدگاه دولتی نیست، بلکه نباید این دیدگاه به یک قدرت تحمیلی تبدیل شود. یکی از فرصت‌های خوب و موثر در این زمینه توجه بیشتر و موثر دانشگاه‌ها و مراکز علمی به سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی در کشور و تبدیل آن به یک گفتمان علمی- کاربردی است.

این استاد تمام دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه افزود: یکی از اقدامات خوبی که می‌تواند در دانشگاه‌ها صورت گیرد، اضافه کردن یک درس اختیاری با موضوع سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی و تشویق دانشجویان برای انجام پژوهش های مختلف به ویژه پایان نامه در این زمینه است. اعضای هیئت علمی همایش این درخواست جدی را از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری دارند که به این مساله توجه کافی داشته باشد.

دکتر بشیر تاکید کرد که نقش رسانه‌ها، به ویژه رسانه ملی، در این رابطه نیز می‌تواند یک نقش اساسی و قابل توجه باشد. پیشنهاد ما این است که رسانه‌ها به شکل مداوم موضوع سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی را به مثابه یک مسئولیت رسانه‌ای تلقی کنند و به این موضوع فضای کافی اختصاص دهند.

رئیس اسبق آکادمی آکسفورد برای مطالعات عالی در ادامه با معرفی سید بشیر حسینی استاد دانشگاه صدا و سیما، به عنوان مسئول کمیته مقدماتی ارزیابی کتاب‌ها و سایر تولیدات در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی گفت: لازم است کمیته مزبور ضمن تعیین شاخص‌ها و معیارهای ارزش‌گذاری در این زمینه، کتاب‌های برتر در حوزه سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی را مشخص تا در اختتامیه همایش از مؤلف برتر این کتاب‌ها تقدیر به عمل آید.

 

بهاره نصیری: ۲۸۳ مقاله دریافت کردیم

در ادامه بهاره نصیری دبیر علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با اشاره به اینکه تا کنون ۲۸۳ مقاله برای شرکت در همایش دریافت شده است، گفت: از مجموع این مقالات ۲۰۷ مقاله شایسته داوری تشخیص داده شد که در پنج محور به هیئت داوران داده شده است. همچنین ۷۶ مقاله از میان مقالات ارسالی به دلیل تفاوت با موضوع و یا ضعف محتوایی کنار گذاشته شده‌اند.

وی افزود: تعداد مقالات ارسالی در هر یک از پنج محور همایش عبارتند از: ۳۷ مقاله در محور خانواده، سواد رسانه‌ای و توانمند سازی ، ۵۲ مقاله در محور خانواده، سواد رسانه‌ای و سبک زندگی، ۱۷ مقاله در محور خانواده، سواد رسانه ای، دین و اخلاق، ۴۷ مقاله در محور خانواده، سواد رسانه ای و آموزش، و ۳۵ مقاله در محور تجربه نگاری و مقالات تجربی.

نصیری خاطر نشان ساخت: ۱۳ مقاله توسط دبیرخانه¬های استانی همایش سفارش داده شده است که امیدواریم بزودی در اختیار دبیرخانه مرکزی همایش قرار گیرند. همچنین ۶ مقاله در بخش بین المللی از کشورهای ترکیه، مالزی و انگلستان دریافت شده که در حال ارزیابی محتوایی است.

در ادامه محمد صادق افراسیابی دبیر کل دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با مقایسه آمار مشارکت کنندگان در اولین و دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی گفت: تعداد مقالات دریافتی در نخستین همایش سواد رسانه ای ۲۶۶ مقاله بود که تعداد ۱۹۰ مقاله برای داوری مورد تایید قرار گرفت و امسال شاهد دریافت ۲۸۳ مقاله هستیم که ۲۰۷ مقاله برای داوری مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین میزان مشارکت در دومین همایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است که بیانگر توجه هر بیشتر نخبگان نسبت به حوزه سواد رسانه ای است.