فاطمه شهرزاد بخشایش - در باره فرآیند خلاقیت، نظریات مختلفی عرضه شده است که به دو مورد آن اشاره کردیم. الگوی معروف حل خلاق مسائل اسبورن- پارنز نیز می‌تواند در حل مسائل مدیریتی نقش مؤثری ایفا کند.

پایگاه خبری هنر هشتم؛ درباره فرآیند خلاقیت، نظریات مختلفی عرضه شده است که به دو مورد آن اشاره کردیم. الگوی معروف حل خلاق مسائل اسبورن- پارنز نیز می‌تواند در حل مسائل مدیریتی نقش مؤثری ایفا کند. این الگو شامل پنج مرحله است که عبارتند از:

۱٫ حقیقت‌یابی
برای ایجاد آمادگی در تعریف مسئله باید به اطلاعات لازم درباره آن دست یافت. این مرحله را حقیقت‌یابی گویند.

۲٫ مسئله‌یابی
در این مرحله مسئله یا مشکل تعریف می‌شود.

۳٫ ایده‌یابی
برای مسئله راه‌حل‌های متعددی در نظر گرفته می‌شود.

۴٫ راه حل‌یابی
از بین راه‌حل‌های مختلف، بهترین آنها انتخاب می‌شود.

۵٫ پذیرش‌یابی
در این مرحله، راه حل انتخاب شده اجرا می‌شود.