سید علیرضا علوی- روابط عمومی آینده از عناوین جذاب برای همه کسانی است که به نحوی در زمینه روابط عمومی فعالیت دارند.

پایگاه خبری هنر هشتم؛ روابط عمومی آینده از جنس موضوعاتی است که می‌‎خواهد به افراد و سازمانهای علاقمند به تداوم موفقیت بگوید که چه باید کرد تا در مسیر پرشتاب تحولات از قافله پرسرعت تغییر و تحول عقب نمانند.

واقعیت این است که کارشناسان و دانشگاهیان علاقمند به بهبود جایگاه نظری و عملی روابط عمومی در تصمیم سازی سازمان‎ها و مجموعه‎ها تلاش کرده اند جماعت بزرگ روابط عمومی‎ها را با انتشار نتایج تحقیقات پیمایشی و یا نظری، برگزاری دوره‎ها و کارگاهها و همایش‎های تخصصی مرتبط  در مسیر تعالی و پیشرفت قرار دهند.

اقدامی ارزشمند که تاثیر و نمود ملموسی داشته و استقبال از چنین رویدادهایی نیز نشانگر عطش و نیاز در این زمینه است.

اما رویکرد و اقدامی که می‎تواند مکمل تلاشهای صورت گرفته باشد، باورمند کردن دست‎اندرکاران روابط عمومی نسبت به جایگاه خود در سازمانها و تلاش برای صیانت از آن با اقدامات به موقع و البته خلاقانه است.

بی‎ باور بودن به قدرت روابط عمومی یا حتی کم باور بودن  نسبت به آن موضوعی است که گریبانگیر بسیاری از مدیران روابط عمومی در کشور است. این موضوع موجب افت راندمان و بسنده کردن روابط عمومی ها به پلاکارد نویسی و ارسال خبرهای بفرموده به رسانه‎ها شده است. همچنین برخی مدیران که از شفافیت می‎هراسند از داشتن روابط عمومی‎های بله قربان‎گو راضی هستند. وضعیتی که با منافع ملی و جایگاه شغلی روابط عمومی در تضاد بوده و موجب ایجاد رانت و مسائل حادتر می‎گردد.

ضمن احترام به سیاست‎گذاران و برگزارکنندگان رویدادهای روابط عمومی که دغدغه تحقق روابط عمومی آرمانی را دارند، امیدوارم در نشست‎های پیش رو و در سالهای آتی در کنار مباحث مهمی که طرح شده و یا می‎ شود، به موضوع بایدها و نبایدهای حضورو فعالیت اثربخش در روابط عمومی، ایجاد خودباوری و توسعه ضریب نفوذ از صدر تا ذیل سازمان، توسط مدیران و کارشناسان روابط عمومی مورد عنایت قرار گیرد.

توجه به فن‎آوری و استفاده از ظرفیت‎های آن در روابط عمومی‎ها، مهارت‎های عملی، درک فضای مجازی و مواردی از این دست برای دست اندرکاران بسیار ضروری است. اما بدانیم رویکرد راهبردی در مدیریت روابط عمومی‎ها را پوشش نمی‌‎دهد و ما باید برای این موضوع کاری کنیم. اتفاقی که سرعت شکوفایی و تاثیرگذاری روابط عمومی ها برای خدمت به کشور و مردم را بیش از پیش خواد کرد.

روابط عمومی آینده از جنس روزمرگی نیست. روابط عمومی آینده از ترکیب تلاش و دانش و هم افزایی است.