روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مقاله‌ای از جمال خاشقجی را چاپ کرده که روز بعد از ناپدید شدن او، از مترجم و دستیارش دریافت کرده بود.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، در این مقاله او نوشته است که جامعه جهانی نسبت به اقدام دولت‌های عرب در سانسور رسانه‌ها و بازداشت روزنامه نگاران واکنش جامعه جهانی را در پی ندارد. وی افزوده است که در عوض، آنچه که روی می دهد محکومیت لفظی و در پی آن، سکوت جهانی است.

در ادامه این مقاله، که به نقد برخورد دولت های عرب با رسانه های اختصاص دارد، آمده است که “نتیجه اینکه دولت‌های عرب از آزادی عمل در ادامه سیاست ساکت کردن روزنامه نگاران برخوردارند.

او نتیجه گرفته است که جهان عرب با نسخه خاص خود از پرده آهنین مواجه است که توسط عوامل برونی تحمیل نشده بلکه نتیجه رقابت نیروهای داخلی بر سر قدرت است.