مجمع جهانی اقتصاد در تازه‌ترین برآورد خود از رقابت‌پذیری کشورها ۱۴۰ کشور را در ۱۲ شاخص با هم مقایسه کرده است. با در نظر گرفتن امتیاز کلی، آمریکا، سنگاپور و آلمان اول تا سوم هستند و ایران در رتبه ۸۹ قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم به نقل از خبرگزاری شارا، در تازه‌ترین گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، جمعیت ایران ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر، متوسط رشد اقتصادی این کشور در ۱۰ سال گذشته یک و هشت دهم درصد و سهم آن از تولید ناخالص جهان یک و ۳۰ صدم درصد عنوان شده است. میزان بیکاری در ایران هم ۱۲ و نیم درصد اعلام شده است.

مجمع جهانی اقتصاد برای سنجش رقابت‌پذیری کشورها چهار زیرمجموعه اصلی را در نظر گرفته است: توانمندسازی تجاری، سرمایه انسانی، بازارها و اکوسیستم نوآوری. هر کدام از این زیرمجموعه‌ها بر اساس چند شاخص سنجیده می‌شوند. مجموع شاخص‌ها ۱۲ عدد است. نمره‌ای که در نهایت و بر اساس شاخص‌های دوازده‌گانه به اقتصاد ایران داده شده ۵۵ است. این کشور با این حساب در رتبه ۸۹ جهان (در میان ۱۴۰ کشور) قرار گرفته است.

در مورد ایران اطلاعات مربوط به زیرمجموعه “بازارها” قابل توجه است. این زیرمجموعه با شاخص‌های “بازار تولید”، “بازار کار”، “بازار مالی” و “حجم بازار” سنجیده می‌شود. وضعیت ایران از نظر “حجم بازار” از ۱۱ شاخص دیگر بهتر است. این کشور از نظر حجم بازار در رتبه ۱۹ جهان قرار دارد.

همزمان اما شاخص “بازار کار” و “بازار تولید” در بدترین وضعیت قرار دارند. ایران از نظر بازار کار در میان ۱۴۰ کشور در رتبه ۱۳۶ و از نظر بازار تولید در رتبه ۱۳۴ است. این به این معنی است که ایران با وجود بازاری بزرگ، از جذب سرمایه و اشتغال‌زایی و تولید ناتوان بوده است. ایران در شاخص “نهادهای درگیر در توانمندسازی” و “ثبات اقتصاد کلان” هم در رتبه‌های ۱۲۱ و ۱۱۷ قرار دارد.

پس از “حجم بازار” دیگر شاخصی که ایران در آن (در مقایسه با دیگر شاخص‌ها) وضعیت بهتری دارد، شاخص “ظرفیت نوآوری” است. ایران از این نظر در میان ۱۴۰ کشور در رتبه ۶۵ جهان است.

در سال گذشت، وضعیت ایران در شاخص آمادگی شبکه‌ای که از سوی مجمع جهانی اقتصاد با هدف بررسی نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورهای جهان محاسبه شده، نشان می‌دهد کشورمان در رتبه ۹۲ جهان قرار دارد. دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آخرین وضعیت ایران را درخصوص شاخص مرتبط با آمادگی شبکه‌ای (NRI) که مربوط به سال ۲۰۱۶ می‌شود، منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص NRI هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد با همکاری INSEEA با هدف تحلیل پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و افزایش آگاهی از اهمیت نفوذ ICT و استفاده از آن در رقابت بلندمدت و سطح رفاه اجتماعی، مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد.

این شاخص به یکی از معتبرترین اطلاعات در تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان که نیازمند برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ملی به‌منظور افزایش آمادگی شبکه‌ای هستند و نیز برای شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورها، تبدیل‌ شده است. براساس این شاخص وضعیت آمادگی شبکه‌ای با استفاده از ۵۳ نشانگر ارزیابی می‌شود که کیفیت بالای محیط تنظیم مقررات و کسب‌وکار، به‌منظور تاثیر نفوذ کامل ICT درجامعه و اثر واقعی آن در اقتصاد، مقرون‌‌به‌صرفه بودن فناوری اطلاعات، مهارت‌ها و زیرساخت‌ها و آمادگی محیط از جمله این نشانگرها است. برآوردها نشان می‌دهد به‌رغم افزایش مولفه‌هایی چون ضریب نفوذ و دسترسی در حوزه فناوری اطلاعات و نیز ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی، همچنان وضعیت ایران نسبت به سال‌های قبل آن‌طور که باید پیشرفت نداشته و قابل قبول نیست. ایران از حیث وضعیت جهان و منطقه در رتبه‌های آخر این جدول دیده می‌شود