طی حکمی از سوی مدیرعامل بانک توسعه تعاون، سعید معادی به‌ عنوان مشاور مدیرعامل و سرپرست امور روابط عمومی و حوزه مدیریت این بانک معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، سعید معادی از کارشناسان ارشد روابط‌عمومی است که تاکنون مقاله‌های علمی بسیاری در زمینه بانکداری و روابط عمومی در مجلات معتبر منتشر کرده است. کتاب “تکریم ارباب رجوع” از جمله تالیفات سعید معادی است که در هفته اخیر منتشر شده است.