بیست و چهارم اکتبر روز به اجرا در آمدن «منشور ملل» در سال 1945 میلادی، و به عبارت دیگر آغاز کار سازمان ملل، و به عبارت دیگر؛ روز تولد آن سازمان و معروف به «روز ملل» است.

پایگاه خبری هنر هشتم؛ بیست و چهارم اکتبر روز به اجرا در آمدن «منشور ملل» در سال ۱۹۴۵ میلادی، و به عبارت دیگر آغاز کار سازمان ملل، و به عبارت دیگر؛ روز تولد آن سازمان و معروف به «روز ملل» است. مراسم مربوط در آن روز (۲۴ اکتبر ۱۹۴۵) در ساختمان وزارت امور خارجه آمریکا در شهر واشنکتن برگزار شد و نخستین مجمع عمومی این سازمان نیز سال بعد در همان روز در «فلاشینگ میدو» در شهر نیویورک گشایش یافت، جلسه تشریفاتی نخستین مجمع دهم ژانویه همان سال در لندن تشکیل شده بود. 

در ژوئن ۱۹۴۵ در اجتماع شهر سانفرانسیسکو، پنجاه دولت منشور ملل را امضاء کرده بودند که تا مراسم ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ تنها ۲۹ دولت این منشور را به تایید پارلمانهای خود رسانیده بودند. همه آن پنجاه دولت از متحدان جنگ جهانی دوم بودند (دولتهایی که به آلمان، ایتالیا و ژاپن اعلان جنگ داده بودند). منشور ملل اینک (سال ۲۰۱۲) ۶۷ ساله و این سازمان دارای ۱۹۳ عضو است.

مروری بر کارنامه سازمان ملل از زمان تاسیس نشان می دهد که موفقتر از «جامعه ملل» نبوده و با ساختار کنونی و تا زمانی که منشور آن اصلاح و «وتو = حق رد» از دولتهای پنجگانه سلب نشود بعید است که موفقیت داشته باشد؛ زیرا که فاتحان جنگ جهانی دوم که طرح تاسیس سازمان ملل را با هدف تامین و تضمین منافع خود از این طریق ریخته اند هفت دهه است که در این سازمان حرف آخر را می زنند و عملا آن را به صورت «سازمان دولت های پنجگانه» درآورده اند.

دلیل روشن آن این است که مجمع عمومی سازمان ملل که نمایندگان همه دولت های عضو در آن شرکت دارند و طبق قواعد دمکراسی باید تصمیم گیرنده اصلی باشد از حد یک تریبون آزاد نمی تواند پا فراتر بگذارد و به همین لحاظ دهها سال است که برخی از روزنامه نگاران واژه «متحد» را در نوشته های خود هنگام خطاب کردن این سازمان بکار نمی برند و کتاب سیاسی پُرفروشی هم در این زمینه تحت عنوان «سازمان ملل نامتحد» انتشار یافته است.

بسیاری از اندیشمندان سالهاست که گفته اند: ازآنجا که سازمان ملل با ساختار فعلی که تصمیمات ارکانهای مردمی آن به ویژه کمیسیون حقوق بشر ضمانت اجرایی ندارند، دست کم نام این سازمان؛ از سازمان ملتها به «سازمان دولتها» تغییر یابد تا مردم با شنیدنش عصبی نشوند. ولی دولتهای پنجگانه که هنوز این بنیاد را برای مقاصد خود لازم دارند نهایت تلاش را به عمل می آورند که به همین شکل باقی بماند.

برای مثال: «یونسکو» یکی از آژانس های سازمان ملل است که در همان سال ۱۹۴۵ با هدف کمک به صلح و امنیت جهان از طریق تقویت همکاری های فرهنگی، علمی و آموزش و پرورشی ملت ها به وجود آمده است تا مردمی که از این راه آگاهی های لازم را به دست می آورند و ارتقاء فرهنگی می یابند احترام به عدالت، حکومت قانون، حقوق بشر و آزادی های اصولی را رعایت کنند. آیا در هفت دهه گذشته این هدف تامین شده است؟. آیا جهانیان حتی یک قدم به این هدف نزدیک شده اند؟. این آژانس فرهنگی جهانی هنوز نتوانسته به ایجاد یک خبرگزاری بی طرف (نامتعهد) بین المللی کمک کند! که پیشنهاد آن در دهه ۱۹۶۰ در قطعنامه سران دولت های غیر متعهد آمده بود و ….

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199

جلسه تشریفاتی نخستین مجمع عمومی سازمان ملل دهم ژانویه ۱۹۴۶ در لندن تشکیل شده بود

 

 

  • منبع خبر : منبع: www.iranianshistoryonthisday.com