❇ ترجمه دکتر سمیه لبافی (مدرس مدیریت رسانه دانشگاه تهران)، امیر مختاری و محدثه عقبایی

❇ ترجمه دکتر سمیه لبافی (مدرس مدیریت رسانه دانشگاه تهران)، امیر مختاری و محدثه عقبایی

  • نویسنده : ترجمه دکتر سمیه لبافی ، امیر مختاری و محدثه عقبایی