فعاليت‌ مطبوعاتي شامل‌ اطلاعيه‌هاي‌ مطبوعاتي‌ كنفرانس‌هاي‌ خبري‌، گزيده‌ اظهارنظرها، مقالات‌ تحقيقي‌ و ديگر مطالبي‌ كه‌ به‌ منظور انتشار، به‌ رسانه‌ها ارسال‌ مي‌شود.

برنامه‌هاي‌ سخنگويان‌. اين‌ بخش‌ شامل‌ افراد كارشناسي‌ مي‌شود كه‌ آماده‌اند به‌ سؤال‌ها پاسخ‌ دهند، درباره‌ مسائل‌ اظهارنظر كنند، در محافل‌ و مجامع‌ حاضر شده‌ به‌ سخنراني‌ بپردازند، در مسافرت‌ها و بازديدها به‌ مردم‌ توضيح‌ بدهند و با خبرنگاران‌ رسانه‌ها مصاحبه‌ كنند.

انتشارات‌. شامل‌ خبرنامه‌ها، جزوه‌هاي‌ تبليغاتي‌ راهنما، روزنامه‌ها، تحقيقات‌ مشهودات‌ و مطالب‌ آموزشي‌.

مطالب‌ ويژه‌ رسانه‌هاي‌ صوتي‌ و تصويري‌ ـ فيلم‌هاي‌ خبري‌ و آموزشي‌ توليد مؤسسه‌، فيلم‌هاي‌ مستند، بريده‌ اخبار مستند راديويي‌ و تلويزيوني‌، نمايش‌ اسلايد و اطلاعيه‌هاي‌ عمومي‌ صوتي‌ و تصويري‌.

تبليغات‌ تجاري. ممكن‌ است‌ بخواهيد به‌ مشتري‌ توصيه‌ كنيد كه‌ براي‌ كمك‌ به‌ تلاش‌هاي‌ وسيع‌تر روابط‌ عمومي‌ بودجه‌ معيني‌ به‌ تبليغات‌ تجاري‌ اختصاص‌ دهد. (در چنين‌ مواردي‌ بايد به‌ طور كلي‌ تشريح‌ كرد كه‌ چه‌ نوع‌ خاصي‌ تبليغات‌ تجاري‌ مورد نظر است‌ و در چه‌ رسانه‌ خاصي‌ بايد پخش‌ شود).

مناسبت‌هاي‌ ويژه‌، فعاليت‌هاي‌ ترويجي‌ و تشويقي‌ ـ از قبيل‌ رقابت‌هاي‌ ورزشي‌، نمايش‌ مد، نمايشگاه‌هاي‌ هنري‌، مسابقه‌هاي‌ علمي‌ هنري‌ واطلاعات‌ عمومي‌، اعطاي‌ جوايز و نظاير آن‌.

تولید و انتشار پیام های ارتباطی ویژه شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی

محتواي‌ پيام‌هاي‌ تبليغاتي‌ چگونه است؟

در تلاش‌ براي‌ شناساندن‌ يك‌ مشتري‌ مهم‌تر از همه‌ اين‌ است‌ كه‌ اطلاعاتي‌ را كه‌ براي‌ كار كردن‌ با آن‌ در اختيار داريد تعيين‌ كنيد. اين‌ اطلاعات‌ به‌عنوان‌ محتواي‌ پيامي‌ كه‌ نهايتاً به‌ رسانه‌ منتقل‌ مي‌شود مورد استفاده‌ قرار خواهد گرفت‌. محتواي‌ پيام‌ به‌ دو دسته‌ كلي‌ كه‌ در كارمان‌ آنها را خبر، و اطلاعات‌ داراي‌ ارزش‌ خبري‌ (News and newswarthy information) مي‌ناميم‌ تقسيم‌ مي‌شوند.