گزارش سالانه «آزادی در اینترنت» از «فریدم هاوس» (خانه آزادی) حاکی است دولت‌ها در سراسر جهان در حال سفت و سخت کردن کنترل خود روی داده‌های شهروندان و توسل به ادعای «خبر جعلی» جهت سرکوب آرای مخالفند.

فریدم هاوس، گروه غیردولتی ناظر بر آزادی در جهان که مرکزش در آمریکاست، در گزارش سال ۲۰۱۸ خود در زمینه آزادی در اینترنت، زیر عنوان «ظهور اقتدارگرایی دیجیتال»، تبلیغات یا همان پروپاگاند و اطلاعات غلطِ آن‌لاین را به طور فزاینده‌ موجب مسموم شدن عرصۀ دیجیتال و همزمان جمع‌آوری مهارنشدنی داده‌های شخصی را باعث دگرگونی مفاهیم سنتی حریم خصوصی برشمرده است.

بنا بر گزارش امسال «آزادی در اینترنت» از «فریدم هاوس»، چین در کنترل اینترنت در آن کشور و صدور تکنیک‌هایش به کشورهای دیگر جسورتر و ماهرتر شده است.

این گزارش حاکی است روندها به انحطاط آزادی اینترنت در عرصۀ جهانی برای هشتمین سال پیاپی انجامیده است.

این گزارش آزادی اینترنت در ۶۵ کشور را ارزیابی می‌کند که ۸۷ درصد کاربران اینترنت در جهان را دربرمی‌گیرند.

در این گزارش، میزان آزادی اینترنت و رسانه‌های دیجیتال در ۶۵ کشور محاسبه و وضعیت آزادی از این حیث در هر کشور نمره‌ای می‌گیرد؛ از هیچ برای آزادترین تا صد برای کمترین آزادی. بر این مبنا از صفر تا ۳۰ وضعیت آزاد، از ۳۱ تا ۶۰ تا حدودی آزاد و از ۶۱ تا صد وضعیت غیر آزاد را نشان می‌دهند.

در مورد مختل کردن اینترنت به دلایل سیاسی و امنیتی، گزارش امسال خانه آزادی حاکی است کاربران در ۲۲ کشور مسدود شدن دست‌کم یک شبکۀ اجتماعی یا پلاتفرم ارتباطی را تجربه کردند و در ۱۳ کشور، دولت‌ها عمدا اینترنت یا شبکه‌های تلفن همراه را مختل کردند.

این گزارش همچنین با اشاره به نزول آزادی اینترنت در ایالات متحده خاطرنشان کرده است دولت‌های دموکراتیک هنگامی که پای امنیت ملی در میان است عزم خودشان را برای غلبه بر رمزگذاری ابراز می‌دارند.

در این گزارش،  وضع آزادی اینترنت و رسانه‌های دیجیتال در کشورهایی چون مصر، ایران، روسیه و سایر کشورها نیز بررسی شده است که علاقمندان می توانند به گزارش کامل رجوع نمایند.