کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو نشست نقد و بررسی کتاب «مقابله با نفرت پراکنی در اینترنت» برگزار می کند.

🔹سخنرانان: دکتر اصلی عباسی، دکتر محمدمهدی فرقانی، دکتر سیدسعیدرضا عاملی

🔹مکان: دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

🔹زمان: شنبه ۲۶ آبان، ساعت ۱۴ تا ۱۶

🔹درباره نشست و کتاب بیشتر بخوانید در: http://air.ir/ZHqM18

🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان.

🔹ثبت نام در: https://evnd.co/7Yok9